Personlig data beskyttelse for klienter

Klinik BlivSmerteFri.dk
Løvenørnsgade 9
8700 Horsens
Telefon: 30 330 660

 

Klinik BlivSmerteFri.dk er dataansvarlig og vi sikrer dine persondate behandles i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Når vi beder dig om at stille dine persondate til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data vi gemmer om dig og hvorfor.

Dine persondata slettes automatisk efter 5 år. Såfremt du ikke benytter vores service mere, slettes de straks efter din afmelding.

Hvis du har tegnet et medlemskab, får du et kort, hvor nogle af dine persondata står, da du kan benytte det hos andre behandlere i fællesskabet helse-STEDET.net. Det er din pligt at passe på kortet, så andre ikke kan bruge dine oplysninger.

Vi opbevarer kun relevante og nødvendige persondate, for at kunne kontakte dig ved aflysninger af aftaler, fortælle om arrangementer, tilbyde tilbudsbehandlinger. Vi skriver ikke klientjournal.

Kontrol og opdateringer af dine persondata. Gvergang der sker ændringer i dine persondata, er det vigtigt at du fortæller os det, så vores oplysninger om dig er rigtige og relevante.

Vi kan hente dit samtykke med din underskrift, mundtligt, inden vi behandler dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en af forældremyndighedsindehaverne foruden dit samtykke.

Vi viderer ikke dine persondata oplysninger til andre, uden dit samtykke. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retslig forpligtet til at videregive dine persondate, som led i en indberetning til en myndighed, advokat, foged o.l.

Sikkerhed, Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata, mod uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies. Vi bruger ikke cookies til at indsamle oplysninger på vores hjemmeside.

Dine rettigheder. Du har ret til at få adgang til dine persondata, få rettet og slettet disse, gøre indsigelser, mod vores behandling af dine persondata, Klage instans, Datatilsynet, Borgergade 28,5. sal, 1330 KBH K.