Giv slip på din fobi

Fobi er en type angstlidelser, hvor angsten er forbundet med bestemte ting eller situationer, der ikke er forbundet med reel fare. Angsten gør, at man forsøger at undgå de fobiske situationer eller genstande, og udvikler en frygt for frygten.

Det kan f.eks være - edderkopper, lukkede rum, store forsamlinger, fugle m.m

Hvad kendetegner fobier?

Fobier er ret almindelige, og man betragter først en fobi som en særlig angstlidelse, når den i vid udstrækning hæmmer ens livsudfoldelse og nedsætter livskvaliteten.
Kendetegnende er også, at man erkender, at angsten er overdreven, men til trods for det kan man ikke kontrollere den.

 

 

Forskellige former for fobiske angstlidelser:

 • Agorafobi: Angstfor at forlade sit hjem, komme i forretninger, forsamlinger eller rejse alene med tog, bus eller fly. Med og uden panikangst.
 • Socialfobi: Angst i sociale sammenhænge (som man derfor undgår) pga. frygt for at blive genstand for andre kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt.
 • Enkelfobi: Angst for specifikke situationer, fx højder, lukkede rum, insekter, dyr, flyvning, syn af blod og tandlægebesøg.

Når man udsættes for fobiske situationer, opstår der karakteristiske psykiske og legemlige angstsymptomer som:

 • Hjertebanken
 • Svedetur
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Smerter eller trykken i bryst
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Frygt for at miste selvkontrollen
 • Dødsangst

Disse angstsymptomer erkendes som overdrevne eller urimelige. De opstår både, når man tænker på eller udsætter sig for de frygtede situationer. Tilbøjeligheden til at undgå den fobiske tilstand er typisk meget udtalt.

Årsager til fobier

Når man udsættes for angstudløsende situationer, kan der let opstå uhensigtsmæssige tanker og forestillinger omkring situationerne, der fører til, at angsten forstærkes over tid, og der opstår forventningsangst.

Hvis man undgår de angstfremkaldende situationer, vil angsten blive forstærket, og der vil opstå en ond cirkel.