• Fobier
  • Eksamens angst
  • Tandlægeskræk
  • Selvtillid
  • Flyskræk
  • Jalousi
  • Rygestop
  • Angst/ depression
  • Neglebider

Vælg ALTID en eksamineret hypnotisør/ hypno-terapeut

Alle hypnotisører/ hypno-terapeuter med NGH certificat har en uddannelse med eksamen bag sig, som er kvalitetssikret af NGH. Det betyder at den pågældende behandler der er medlem af NGH Danmark er blandt de bedste og førende indenfor hypnose arbejdet. 

 

Hvad er hypnose?

Hypnose er en moderne, effektiv og afslappende psykologisk teknik til, at skabe øjeblikkelige og blivende resultater.
Du kan bruge hypnose som hjælp mod alle ubevidste, irrationelle adfærdsmønstre og vaner.

Hypnose er den direkte vej ind i dit ubevidste og ubegrænsede potentiale.
Alt hvad der findes som kan revideres og ændres.

Hypnose er veldokumenteret til at være effektiv og virksom mod ubevidste vaner som f.eks rygning, overspisning og fobier m.m

Så ligger der i hypnosen en mulighed for dyb fysisk, mental og følelsesmæssig heling. En mulighed som er tilgængelig for alle, også dig.

Hypnose har været anvendt i mange år, som en særdeles effektiv og kraftfuld terapeutisk metode. Forklaringen på dette faktum er helt enkelt. Forsi hypnosen beskæftiger sig med det ubevidste sind.

Hvad kan en hypnotisør/ hypno-terapeut?

Som oftest henvender folk sig for at opnå en ændring i sin tilstand/ adfærdsmønster.

Hypnose er et samarbejde mellem hypnotisør og klient. Et samarbejde der skal få vores bevidsthed til at tage en pause, mens underbevidstheden overtager kontrollen.